20 marca 2019

Kofeín

Krivka tvojho úsmevu
Oči plné svetiel
Flanel miesto pyžama
Energia hodná záchvevu
Inflácia pravidiel
Negácia, žiadna únava

14 marca 2019

Potreba

potrebujem
cítiť tvoje teplo
potrebujem
tvojich očí svetlo
potrebujem
teba, žiadnu inú
potrebujem
k tebe večer priľnúť
potrebujem
tak ma k tomu prinúť
potrebujem
sa na nohy dvihnúť
potrebujem
aspoň malú chvíľu
potrebujem
kým nenájdem silu
potrebujem
potom zasa zmiznúť

06 marca 2019

Nezabudnem

nezabudnem
na pohľady za hviezdy
na lásku čo sa do srdca nevmestí
na sľuby na prázdnom námestí
na pohľad čo dobré neveští
na konca lásky predzvesti
na diaľku čo sa vraj nezväčší
na hviezdy ktoré nás nechceli
nezabudnem

27 februára 2019

Odpočet

Jeden prehnitý svet
Dve kvitnúce duše
Tri svety od seba
Štyri pohladenia
Päť sekúnd ľúbenia
Od večnej lásky
Akej nikde niet

Päť prekážok cestou
Štyri arytmie srdca
Tri posledné kroky
Dve lásky zátoky
Jeden bozk, mrákoty
Skončila cesta
Za láskou večnou

20 februára 2019

Ache

spare me the headache
of crying myself to sleep
spare me the heartache
of waking up to empty sheets
spare me the headache
thinking what we could have been
spare me the heartache
knowing that we never will
spare me the headache
of scrolling through our messages
spare me
spare me my short-lost love
spare me all the aches
that your love has.