04 novembra 2020

zajtra

toľko dokázať

svetu odkázať

pravdu ukázať

nepokojne nabádať

slnko pohľadom

aby vyšlo

mesačný zať

modré nebo prišlo

rannú hmlu očami oblízať

lúčiac sa s lunou

v pohľade objatou

neúspechom dojatou

toľko dokázať

svetu odkázať

pravdu dokázať

zajtra

zatiaľ