05 mája 2021

nezmysel

svetlo za roletami

odrátava množstvo spánku

privrené viečka na oplátku

predlžujú sekundami

hon za snami

sladký nezmysel

pokoj pre myseľ

lúči sa s nami 

o zene víziami

oči však za chvíľu krátku

rozpoznajú trpkú stratu

snáď to ráno sníva sa mi