06 mája 2020

v lese

v šumení lístka
hľadajú útechu
uctievatelia
vetra ako odevu
chôdzou na boso
chodidlá zoderú
niečo na spôsob
záchrany
za cenu záderu
na tele
pre pokoj duše

pri zvukoch potoka
hľadajú si prístav
lodivodovia
bez plachiet a príkras
bez kotvy nestoja
nemožno pristáť
ďalej
aj keď bez kompasu
nádej
to čo tam hľadajú