13 mája 2020

box

v chladnej zemine odpočíva box
čo do neho vložil vie len on a noc
ako aj to čo v nej hľadá
prečo v nej našiel kamaráta
účastný polnočného seminára
čo viedol mesiac na nebi
vykopal si hrob pre hviezdy
čo našiel v očiach, zbláznený
život nemohol byť zmarený
cit však môže byť väznený
mrazený
v podzemí
naveky
pomôž mi