19 augusta 2020

milióny

milióny hviezd

no prežiariš všetky

milióny otázok

presahujúcich svety

poznané nami

ľuďmi - miliónami

s nezvestnými

odpoveďami


milióny ľudí

a jediná ty

milióny hviezd 

hľadiacich za vesmír

nepoznaný nami

dvoma kométami

pretkanými snami

fantazmagóriami


milióny bodov 

kde sa môžme stretnúť

milióny trás

čo sa môžu pretnúť

stále sú delené

od seba navždy

svetelných rokov

miliónami