20 januára 2022

lístok

 apatia ulíc
 kontrast s márnou snahou
 neskývanou, nahou
 o smer úplne iný
 ako núti vietor divý
 malý lístok
 napól hnilý
 
 pomalý pád
 kontrast s dravým pohybom
 nevedome, omylom
 uviazol sám na zemi
 bezmocný porazený
 malý lístok
 stratený
 
 dunenie krokov
 kontrast s prázdnom
 zaseknutým bláznom
 čakajúcim kým
 topánka rozdrví
 malý lístok
 človečí