30 septembra 2020

nočné blues

mihajúce svetlá ulice

sledujem oknom o plece

hľadajúc chybu v prednese

ktorá nás cez to prenesie

skôr ako ma domov privezie

nočný spoj z citovej márnice


ledva bdelých promilentov

pozorujem iba letmo

v myšlienkach som stále s tebou

aj keď je to aj tak jedno

hľadám uzmierenia gesto

kým letíme nočným mestom 


na konečnej odchádzam von

symbolika, tak už som v tom

hmkám tichým barytónom

tóny opustených nocí 

čo čakajú príchod hostí

poloprázdnym nočným spojom

náhle sa cnie za domovom...