16 decembra 2020

čo bude?

čo bude?

preháňa sa hlavou

utekajúc po koľajách

čo nevedú nikam

porucha na trati

prišiel ďalší príkaz

prehodený bez výhybky

uteká naozaj nikam

k tunelu čo končí svetlom

alebo k stretu 

so svetlometom?

 

asi nič

preháňa sa hlavou

pokúša sa napiť z kaluže

naberá vodu do črepov

a kde má byť voda

krv a slzy duše

ukladá sa k odpočinku

na vine a bez úniku

v otvorených dlaniach

zatvorené nebesá

čaká kým ho svet dotrestá