13 mája 2020

box

v chladnej zemine odpočíva box
čo do neho vložil vie len on a noc
ako aj to čo v nej hľadá
prečo v nej našiel kamaráta
účastný polnočného seminára
čo viedol mesiac na nebi
vykopal si hrob pre hviezdy
čo našiel v očiach, zbláznený
život nemohol byť zmarený
cit však môže byť väznený
mrazený
v podzemí
naveky
pomôž mi

06 mája 2020

v lese

v šumení lístka
hľadajú útechu
uctievatelia
vetra ako odevu
chôdzou na boso
chodidlá zoderú
niečo na spôsob
záchrany
za cenu záderu
na tele
pre pokoj duše

pri zvukoch potoka
hľadajú si prístav
lodivodovia
bez plachiet a príkras
bez kotvy nestoja
nemožno pristáť
ďalej
aj keď bez kompasu
nádej
to čo tam hľadajú