01 mája 2019

Zabudni

Zore sledované spolu
Anonymné známe zvuky
Budík, čo bol vždy príliš prísny
Umlčaný mávnutím ruky
Doručiť chcel nový deň
Nevediac, že z reality ostal
Iba sen