24 apríla 2019

Nebeská

aurora borealis
odrazená v očiach
namiesto perín
emocionálny močiar
ležiac pri sebe
myšlienky sa točia
snažiac sa chytiť
unikajúci ošiaľ

caelum
neobsiahnu sklamanie
namiesto lásky
nám záchranu hľadáme
v červených očiach
odpustky si skladáme
kapitulujeme
chabo palpitujeme