22 mája 2019

zaspievaj

zaspievaj na mesiac
stojac v daždi
zaspievaj mesiacu
že ťa svetlom dráždi

zaspievaj na mesiac
žmúriac do tmy oči
zaspievaj mesiacu
že nechceš aby skončil

zaspievaj na mesiac
na rok a na večnosť
spievaj mi do ucha
našu nekonečnosť