16 októbra 2019

sloboda

väznený sám
slobodný s tebou

môcť sa k tebe pritúliť
môcť sa každé ráno zaľúbiť
vstávať skoro s úsmevom
aj keď je sobota
tebou darovaná sloboda

smiať sa na priblblých vtipoch
nikdy nežiť trápne ticho
šťastní bez výhrad
aj keď sa stane nehoda
tebou darovaná sloboda

môcť sa podeliť o radosť
prekonať spolu každú starosť
v šampanskom života
primiešaná jahoda
tebou darovaná sloboda

som väznený sám
a slobodný s tebou