14 augusta 2019

sledujme

sledujme oblaky
ako sa bez váhy
vznášajú nad nami
nad dvoma bláznami
bez jednej obavy
v láskavom objatí
vzájomnom zajatí
vietor nás pohladí
nikdy nie oddiali
ležíme bezhlaví
do citov šialení
sledujme oblaky
teraz sme bez váhy
tak žiadne obavy
obete emočnej riavy
sledujme sledujme
oblaky
sledujme sledujme
ja a ty
sledujme sledujme
naveky