28 augusta 2019

búrka

nedá sa veriť oblohe
oblaky zlobou sčerneli
blýska sa, hromy zaduneli
bez rytmu a citu
na obzore

nahnevané bičujúce kvapky
bijú už ubitý asfalt
najsmutnejšie duše slávia, krása
tancujú si nahé
a spievajú šepky

chladný vietor slzavý
facká sčervenalé líca
a keď v grand finále rozjasní sa
odíde tak ako prišiel
žiadne pozdravy