28 novembra 2018

Rozchod

prechádzam ulicou
čo už nepatrí nám
v oblečení dážď
predieram sa hmlou

v srdci šedý šum
čo na svet chcem klásť
cítim sa tak sám
v mysli lorem ipsum

z duše ukovaný meč
ubila si jej oceľ
na nákove krásy
prosím choď už preč

z očí rozbité okná
pozri sa mi do nich
uvidíš láskavé peklo
dušou prebodnem ťa
naša láska skoná