21 novembra 2018

Bleh

je tomu dlhý čas
stal som sa siluetou
vyjúcou na mesiac
vence
pretkané samotou
vo svetle zašlých lámp
vo svete plnom strát
zánik, môj kamarát
zašepkám do pekla
že Ťa mám rád
života celibát
hravý flirt s hlinou
nikdy nie s inou
z tela šampus vyteká
oslavy života predikát
neoplatí sa zamykať
keď démoni vzlietajú
svety sa striasajú
hnijúci blíženci
anjelov milenci
mŕtvi zaľúbenci
života neverci
zánik a smrť.