31 októbra 2018

Vonná

vonná sviečka
falzifikát
tvojej vône
jej plamienok
zlý duplikát
našej vášne
stopený vosk
posledný krát
a potom dosť

vonná sviečka
nám dohára
zostaň ešte
jej plamienok
už umiera
pozerám sa
stopený vosk 
preč odchádzaš
posledný bozk

ostala clivosť
a zápalky
dávno mŕtve