31 júla 2019

DEATH

D obrodružná jazda končí, svetlá lunyvparku hasnú
E ufenizmus tvojich očí nezahalí pravdu jasnú
A trofia chuti žiť, atrofia lesku lží
T mavý záves odhodiť, v poslednej chvíli pravdu pi
H ore dnom pohárik otočiť, pochopiť, šancu uchopiť