20 marca 2019

Kofeín

Krivka tvojho úsmevu
Oči plné svetiel
Flanel miesto pyžama
Energia hodná záchvevu
Inflácia pravidiel
Negácia, žiadna únava