27 februára 2019

Odpočet

Jeden prehnitý svet
Dve kvitnúce duše
Tri svety od seba
Štyri pohladenia
Päť sekúnd ľúbenia
Od večnej lásky
Akej nikde niet

Päť prekážok cestou
Štyri arytmie srdca
Tri posledné kroky
Dve lásky zátoky
Jeden bozk, mrákoty
Skončila cesta
Za láskou večnou