20 apríla 2018

Farboslepý

celý hnedý vesmír ...
sladké červené víno ...
veľké biele úsmevy ...
čierne myšlienky ...

... našiel som v Tvojich očiach ...
... ochutnal som z Tvojich pier ...
... darované po nociach ...
... prišli keď Teba už niet ...

... iný som nepoznal.
... iné som nechcel.
... pripravili ma o zrak.
... býval som farboslepý.